Seminář Venkov 2022

 

Po loňské přestávce vynucené pandemickou situací jsme se letos rozhodli a i přes velká rizika vyvolaná probíhající vlnou pozitivně testovaných na Covid 19 uspořádat seminář Venkov 2020 jak prezenčně, tak i hybridně. Při rozesílání pozvánek nám nebylo jasné, zda-li vůbec někdo na seminář přijede, nebo kolik potenciálních účastníků na poslední chvíli uzavře karanténa. Potřeba se vidět a mluvit spolu osobně a nekomunikovat pouze přes digitální media byla silnější. Proto se ve čtvrtek 3.2. 2022 konal v Praze na Přírodovědecké fakultě již. 14. ročník semináře Venkov 2022.

Na seminář přijelo do Prahy více než 50 účastníků a dalších asi 50 účastníků nás sledovalo ve virtuálním prostoru.

Po přivítání R. Perlínem zahájil seminář úvodním slovem děkan Přírodovědecké fakulty UK prof. Jiří Zima, který popřál úspěšný průběh semináře. Jako první představila ředitelka odboru regionální politiky MMR M. Zezůlková koncepční přístupy a způsob uvažování jí vedeného odboru při posilování rozvojových možností na venkově. Její vystoupení dále doplnil i vedoucí oddělení rozvoje venkova R. Nikischer, který seznámil posluchače s průběhem realizace akčního plánu a naplňování Koncepce rozvoje venkova.  R. Bargel a J. Gregoriniová z NIPOS představili projekt, který sleduje dopady pandemie na kulturní zařízení a kulturní aktivity v Česku. Následně R. Perlín představil typologii kulturního prostředí v Česku a upozornil na regiony, které mohou z hlediska rozvoje kulturního a tedy i společenského prostředí potenciální rizikové oblasti.

T. Zavadil (ASZ) představil projekt, ve které sleduje roli zemědělců při rozvoji venkovských komunit a míru interakce mezi farmáři a mezi obyvateli a veřejnou správou z venkovských obcí. J Hrabák z ČZU ukázal, jak je možné na příkladě zdravotnických a lékařských služeb využívat digitální prostředí a jak jsou tyto nové metody komunikace vnímány a hodnoceny obyvateli.

Po obědové přestávce seminář pokračoval vystoupením M. Komárka, který zdůraznil význam síťování a spolupráce na lokální a mikroregionální úrovni a prokázal, jak se kvalitativně liší regiony, kde dochází k intenzivní spolupráci, od regionů, kde spolupráce je pouze formální nebo málo intenzivní. M. Fialová pak zdůraznila význam regionálních značek původu zboží, které jasně pomáhají rozvoji jak lokálního podnikatelského prostředí, tak také spolupráci a partnerství mezi výrobci a prodejci rozdílných typů finálních produktů.

Na závěr proběhla panelová diskuze, ve které zasedli R. Bargel (NIPOS), J.Hrabák (ČZU), Z. Opravil (MMR), T. Zavadil (ASZ) a M. Fialová (PřFUK). Hlavním tématem diskuze byly dopady pandemie na problematiku rozvoje venkova nebo jednotlivých prvků rozvoje venkova. Do panelové diskuze se zapojovali svými komentáři nebo poznámkami i jednotliví účastníci semináře a posouvali tak diskuzi dalším směrem. Závěrečná otázka „kde vidíte český venkov za 10 let“ přinesla velmi zajímavé a rozdílné odpovědi, ale účastníci panelu se shodli, že možnosti rozvoje jsou a budou založeny především na spolupráci, komunikaci a možnosti uplatnit se a realizovat svoje plány a svoje cíle. Významným faktorem, který může ovlivnit další rozvoj venkova budou jak dopady změn klimatu a politická rozhodnutí, které na tyto dopady reagují. Významným faktorem bude výrazná proměna cen energií, která může být limitní pro rozvoj některých aktivit.

Děkujme všem, kteří v této nelehké době vážili cestu na tento seminář, děkujeme i těm, kteří sledovali seminář on line. Těšíme se na další setkání ve čtvrtek 9.2. 2023 na semináři Venkov 2023.

Prezentace ke stažení jsou zde:

Bargel NIPOS konference Venkovy

Fialova_Venkov-2022

Hrabák seminář Venkov 2022

Komárek venkov 2022

Perlín Kulturní potenciál a kulturní rizika Venkov 2022

Perlín Panelová diskuze

Perlín uvodní prezentace VENKOV 2022

Zavadil_prezentace_Seminář_venkov 2022

Zezůlková MMR Seminář Venkov 2022