Výuka

Členové výzkumného centra RURAL zajišťují výuku v bakalářském, magisterském i doktorském stupni studia, vedou závěrečné bakalářské, magisterské i doktorské práce, podílejí se na organizaci terénních cvičení a dalších aktivit studentů.

Radim Perlín

Zimní semestr

Územní plán pro negeografy, Urbanismus a územní plánování, Geografická analýza mikroregionu (spolu s doc. Bičíkem).

Letní semestr

Regionální rozvoj a regionální politika (spolu s doc. Blažkem), Rozvojové problémy venkova, Tvorba územního plánu – výběrová přednáška.

Vít Jančák

Geografie Česka, Geografie zemědělství, Geografický výzkum periferních oblastí Česka, Odborný (diplomový) seminář, Úvod do studia a geografický proseminář, Kartografie pro demografy, Metody v SG I, Metody v SG II.

Pavel Chromý

Historická a kulturní geografie, Obecná sociální geografie, Regionální geografie Česka a Evropy, Geografické vzdělávání.

Tomáš Havlíček

Regionální geografie alpských zemí, Kulturní geografie, Geografický výzkum periferních oblastí Česka.

Miroslav Marada

Sociogeografické regionální systémy, Kulturní oblasti Česka, Geografický výzkum periferních oblastí, Geografie dopravy.