Pozvánka na seminář Venkov 2023

Vážení přátelé,

dovolte nám, abychom vám popřáli mnoho dobrého v roce 2023. Jsme také velmi rádi, že vás můžeme opět pozvat na tradiční již 15. ročník diskusního semináře Venkov 2023, který se bude konat v budově Přírodovědecké fakulty UK, Albertov 6, Praha 2. Těšíme se, že se zase po roce můžeme setkat a probrat společná témata, která se týkají venkova, venkovanů a krajiny.
Tématem semináře je problematika velmi malých sídel, vesniček, ale v rámci programu dojde i na další okruhy a témata. Pozvánka s programem je přiložena.
Prosím o potvrzení vaší účasti mailem na adresu perlin@natur.cuni.cz
Kapacita sálu je omezena.
Seminář je zdarma
Budeme velmi rádi, pokud pozvánku rozšíříte ve vašem okruhu kolegů a přátel.
jménem celého výtku výzkumného centra RURAL
Radim Perlín

Pozvánka Venkov 2023