RNDr. Zdeněk Kučera, Ph.D.

Hlavní odborné zaměření:

 

Historická, kulturní a regionální geografie; výzkum krajiny a dědictví; výzkum osídlení a kulturněgeografických aspektů vývoje specifických oblastí (pohraničních, periferních a marginálních); výzkum regionální identity.