RNDr. Tomáš Havlíček, Ph.D.

Hlavní odborné zaměření:

 

Regionální geografie, pohraniční, periferní a venkovské oblasti, geografie náboženství, kulturní geografie.