RNDr. Silvie Kučerová, Ph.D.

Hlavní odborné zaměření:

 

Geografie vzdělávání na venkově, výzkum kulturněgeografických aspektů vývoje specifických regionů (periferní oblasti, pohraničí).