RNDr. Pavel Chromý, Ph.D.

Hlavní odborné zaměření:

 

Výzkum historickogeografických a kulturněgeografických aspektů vývoje specifických, zejména venkovských regionů (pohraničních, periferních, marginálních a kulturních oblastí) a institucionálních podmíněností jejich rozvoje.