RNDr. Miroslav Marada, Ph.D.

Hlavní odborné zaměření:

 

Dopravní dostupnost venkovských a periferních oblastí, problematika vztahu dopravy a regionálního/lokálního rozvoje.