RNDr. Vít Jančák, Ph.D.

Hlavní odborné zaměření:

Geografie zemědělství, rurální geografie, výzkum polarizace prostoru (periferní oblasti Česka), venkova a změn ve využití ploch. Územní rozložení zemědělské výroby v Česku, regionální diferenciace zemědělství Česka v procesu transformace a integrace do EU, územní rozložení produkce hlavních zemědělských komodit ve světě. Tematická kartografie.